Klima demokraterne er et miljø, klima og socialt engageret parti, og søsterparti til miljøpartierne i Norge og Sverige.
 
Vi mener, at der i Danmark er brug for et politisk parti, der sætter miljø, klima, livskvalitet og et gennemskueligt og borgerinddragende demokrati først. Vi ønsker en omfattende grøn omstilling, frihed, udvikling og værdighed for individet samt bæredygtig kapitaldannelse uden kapitalisme og et socialt samfund uden socialisme. Vi ønsker Danmark ud af EU og i stedet et styrket nordisk samarbejde i skikkelse af et egentligt nordisk forbund med forhandlingsstyrke overfor EU.
 
Hos Klima demokraterne prioriterer vi bæredygtighed højere end traditionel, økonomisk vækst. Vi ønsker at erstatte fortællingen om Danmark som konkurrencestat med fortællingen om en stat i symbiose med andre stater og i symbiose med naturen. Derfor skal al beregning af indsats og udbytte i samfundet ske ved beregning af det totale miljøregnskab. Og derfor skal landbruget været grønt og giftfrit, Danmark skal have en førerposition i udviklingen af grøn teknologi og økonomi, den sociale udvikling skal genopfindes og der skal skabes langt bedre udviklingsmuligheder for individet.
 
Ubegrænset økonomisk vækst er ikke blot en illusion, men også selve årsagen til vores nuværende problemer – frem for alt inden for klima, økonomi, energi, ressourcer og miljø. Uden et globalt opgør med den uhæmmede vækst har verden ikke en chance.
 
Først når vi afleverer lige så meget værdi i naturen, som vi fratager den, kan balancen genoprettes, og vi er langt fra den handlemåde i dag. Overalt ser vi de eksponentielt voksende kurver – skovdød, ødelagt landbrugsjord, vandmangel, truede dyrearter, ressourceforbrug osv. – der gør det sværere at handle adækvat, jo længere vi venter. Tiden er løbet fra de små justeringer. Der skal store offentlige investeringer og kraftig beskatning af klimasynderne i spil, hvis vi skal undgå gigantiske problemer i fremtiden. Lige så vigtigt er det at få skabt et socialt rum i samfundet, hvori det enkelte individ finder glæden ved i frihed at kunne yde for fællesskabet, og hans eller hendes individuelle potentialer kan forløses uden erhvervslivets eller retsstatens diktater.
I Klima Demokraterne binder vi det hele sammen, da alt jo i princippet er cirkulært: Den grønne omstilling nødvendiggør en ny økonomisk struktur og kapitaldistribution i samfundet, som igen giver mulighed for at indføre borgerløn, der giver frihed i arbejdslivet og værdighed i selve livet, og som igen byder på nye uddannelsesmuligheder for livet og perspektiver i forhold til erhvervslivet.
Vores grønne, sammenhængende politik skal derfor ikke ses som en opsamling af sammenstykkede fragmenter og isolerede tanker, men som et hele, et cirkulært kredsløb, hvori de enkelte områder hænger sammen, beriger og korresponderer med hinanden.
Det er desuden vigtigt, at vi som parti inddrager befolkningen gennem græsrødder, de folkelige og faglige bevægelser og NGO’erne på den ene side samt videnskompetencerne på den anden. Kun herigennem opnås den helhed, der retfærdiggør vores politiske arbejde og som vil kunne medvirke til at udvikle hele samfundet til et frugtbart miljø for borgerne i samspil med naturen. 
 
Velkommen til Klima Demokraternes partiprogram.

Vores politiske hjertesager

Klimademokraterne.dk

Kontakt os

Vedr. webside:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.